ویژه برنامه جشنواره ملی ره آورد سرزمین نور به میزبانی ارتش جمهوری اسلامی ایران 1397