توسط محدثه الماسی بردمیلی

شعر
نوع شعر خود را انتخاب نمایید.
کلاسیک
تعداد اثرات شعر خود را وارد نمایید.
1
تعداد صفحات شعر خود را وارد نمایید.
1
متن ارسالی


تقدیم به مادران شهدای مفقود الاثرمی نشاند بر تنت ترکش ، لاله های نوبهاری را
بوسه باران میکند گلزخم  ، سرزمین بردباری را

برنو از دوشت نمی افتاد بر زبانت حرف رفتن بود
کوه میفهمد فقط حال شیرهای بختیاری را !

"دایه دایه وقت جنگه " ...موج، می برد تابوت سروم را
بر کدامین شانه باید خورد بغضهای " بی براری" را  ؟

هر نسیم پرپری آمد، شاخه ی نیلوفری آمد
پاره ای از پیکری آمد ، بردم از حد بی قراری را

هجر و اندوه و  شکیبایی ! من ندیدم غیر زیبایی
دارم از لطف سرت عمری دولت چشم انتظاری را

از تو جز تابوت لبخندی  روی دوش خاطراتم نیست
قابها در خویش می گریند عکسهای یادگاری را ...

 

محدثه الماسی . اهواز. 09307031736